#شنیدن_برای_همه

شادی کودکان با صدای دوستان شعله ور می شود …

6048 کودک

تعداد کودکان تحت پوشش “بخشش”
(کاشت، پس از کاشت و پیشگیری)

20 دکتر

تعداد پزشکان متخصص کاشت حلزونی
در ارتباط با “بخشش”

14 مرکز

تعداد مراکز کاشت حلزونی
در ارتباط با “بخشش”

4 سال

تعداد سال های فعالیت “بخشش”

آخــریـن اخــبــار

حضور " بخشش" در نشست برنامه ریزی غربالگری خانواده های ناشنوای هرمزگان و جنوب کرمان

اولین نشست هماهنگی و برنامه ریزی غربالگری کودکان ناشنوای هرمزگان و جنوب کرمان در مرکز کاشت حلزون شنوایی کرمان تشکیل شد.

تعامل و همکاری "بخشش" و خیریه "زنجیره امید"

مدیران بنیاد "بخشش" و خیریه "زنجیره امید" راه های همکاری فی ما بین را بررسی کردند. به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا ( بخشش) در ملاقاتی که بمنظور بررسی راه های همکاری و هم افزایی بین مدیران بنیاد "بخشش" و خیریه "زنجیره امید" صورت پذیرفت.