هشتمین نشست مجمع عمومی سالانه “بخشش” در 15 تیرماه سالجاری با حضور اعضای هیات امنای این بنیاد بر گزار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد “بخشش” در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، دکتر فرهادی، رئیس هیات امنای “بخشش” ضمن بیان سخنانی به اهمیت و ضرورت تسریع در کاشت حلزونی کودکان و حمایت به موقع و موثر پس از کاشت و قطعات نکاتی را برشمردند. همچنین حجت الاسلام ابوترابی فرد، نایب رئیس هیات امنای “بخشش” در خصوص جایگاه و اهمیت توجه به موضوع پیشگیری بیاناتی را ایراد نمودند. در ادامه نیز جلسه به ریاست دکتر خرسندی و اعضای هیات رئیسه به بررسی دستورات جلسه مجمع به شرح زیر پرداختند:

  1. در اجرای بند اول دستور جلسه، گزارش هیات مدیره توسط آقای دکتر محمد اجل لوئیان به نمایندگی از هیات مدیره قرائت و به استماع حاضرین رسیده که مورد تایید مجمع واقع گردید.
  2. دراجرای بند دوم دستور جلسه، گزارش بازرس توسط نماینده بازرس اصلی، قرائت و به استماع حاضرین رسید که حاکی از تایید و مقبول بودن صورتهای مالی “بخشش” بود.
  3. دراجرای بند سوم دستور جلسه، گزارش عملکرد مالی قرائت شد و ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 1399/12/30 وبرنامه وبودجه پیشنهادی سال 1400 به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.
  4. در اجرای بند چهارم دستور جلسه، پس از ثبت نام نامزدهای بازرسین وتشریح برنامه های هرکدام ازآنها، انتخابات برگزار و بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
  5. در اجرای بند پنجم دستور جلسه نیز تعداد اعضای هیات امنا افزایش یافت.
Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء