مجمع عمومی عادی سالانه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش) با حضور اعضاء هیأت امناء بنیاد برگزار شد.

به مناسبت میلاد باسعادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی(ع) دومین مجمع عمومی عادی سالانه “بخشش” در دفتر این بنیاد برگزار و دستورات مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی “بخشش” در این نشست که کلیه اعضاء هیأت امناء بنیاد یاد شده درآن حضور داشتند، دکتر محمد فرهادی رئیس هیأت امناء و دکتر محمد تقی خرسندی آشتیانی رئیس هیأت مدیره “بخشش” ضمن ارائه بیاناتی، ایجاد این نهاد مبارک را از الطاف الهی دانسته و فعالیت 5/1 ساله آن را با توجه به عمر کوتاه­ این بنیاد بسیار ارزشمند و قابل توجه برشمرده و ابراز امیدواری نمودند که این بنیاد با همت خیرین حقیقی و حقوقی و تدابیر هیأت مدیره و مدیریت مدیران اجرایی خود بتواند در جهت تحقق اهداف متعالی آن گام برداشته و خانواده­های نیازمند ناشنوا را همچون گذشته مورد حمایت همه جانبه خود قرار دهد.

دکتر فرهادی همچنین هدف مهم “بخشش” در سال جاری را موضوع پیشگیری و جلوگیری از تولد کودک ناشنوا در کشور برشمرد. در این نشست، گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد یکساله “بخشش” در سال 96 نیز توسط دکتر محمد اجل­لوئیان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره “بخشش” بطور مشروح ارائه که با اکثریت آراء مورد تأیید اعضاء هیأت امناء واقع شد.

در این نشست، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد که بر مبنای آن «وضعیت مالی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش) در تاریخ 29 اسفند 1396 و کارکرد مالی و جریان­های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه­های با اهمیت، طبق استاندارد­های حسابداری، به نحو مطلوب ارزیابی شد.»

همچنین در این گزارش در خصوص سایر مسئولیت­های قانونی و مقررات حسابرسی نیز آمده است:

در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست­های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد­ای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضمناً این موسسه حسابرسی به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

در ادامه ترازنامه وبیلان مالی و نیز برنامه و بودجه سال 97 بنیاد مورد تأیید مجمع قرار گرفته و اعضای هیأت مدیره “بخشش” نیز در سمت خود به مدت 2 سال ابقا گردیدند.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء