مدیران بنیاد “بخشش” و خیریه “زنجیره امید” راه های همکاری فی ما بین را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا ( بخشش) در ملاقاتی که بمنظور بررسی راه های همکاری و هم افزایی بین مدیران بنیاد “بخشش” و خیریه “زنجیره امید” صورت پذیرفت، ابتدا خانم مرعشی، مدیر عامل موسسه خیریه “زنجیره امید” گزارشی جامع از وظایف، اهداف و فعالیت های این مجموعه ارزشمند در حوزه های درمان و در سه سرفصل مهم ارتوپدی، قلب و ترمیمی برای کودکان محروم زیر 18 سال بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و ملیّت ارائه نمودند. ایشان در این گزارش به چگونگی انتخاب پزشکان همکار، آمار کودکان درمان شده در سر فصل های مذکور، پروژه های ساختاری و دستاورد های پزشکی و نیز دستاورد های اجتماعی “زنجیره امید” اشاره و در خصوص ارزش افزوده موسسه مذکور طی 12 سال سابقه درخشان آن توضیحاتی ارائه نمود.

همچنین در ادامه این دیدار دکتر اجل لوئیان، مدیر عامل بنیاد “بخشش” نیز ضمن بیان اهداف و وظایف این بنیاد عملکرد آن را طی سه سال فعالیت در حوزه های کمک و مساعدت به کودکان ناشنوای نیازمند در سه سر فصل مهم کاشت حلزون شنوایی، پشتیبانی و کمک های پس از کاشت و تامین قطعات و نیز پیشگیری از تولد کودک ناشنوا برشمردند.

دکتر اجل لوئیان در ادامه به اقدام و حرکت مهم “بخشش” در 2 سرفصل پیشگیری و نیز حضور جهادی در مناطق محروم بمنظور شناسایی خانواده هایی که دارای یک تا سه فرزند ناشنوا هستند اشاره نموده و در این خصوص اقدام اخیر “بخشش” در شناسایی کودکان ناشنوا در استان سیستان و بلوچستان را تشریح و تصریح نمود که در این حرکت جهادی حدود یکصد کودک و نوجوان ناشنوا در این منطقه شناسایی شده که با هماهنگی هایی که با مسئولین استان یاد شده و نیز دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر بعمل آمده، با مساعدت های بنیاد برکت احسان و آستان قدس رضوی و نیز تلاش عملیاتی و تخصصی مرکز کاشت حلزون شنوایی استان خراسان رضوی از ابتدای آذر ماه تا پایان بهمن سال جاری مرحله نخست درمان کودکان زیر 5 سال به اجرا در می آید و به حول قوه الهی در گام دوم نیز کاشت حلزونی آنان با همراهی و همکاری هیات امنای صرفه جویی ارزی تحقق خواهد یافت.

اجل لوئیان، انجام امور توانبخشی این عزیزان با آموزش نیروهای توانبخش درمانان و نیز ایجاد پایگاه ها و نمایندگی “بخشش” در مناطق یاد شده برای پشتیبانی و تامین قطعات در راستای تکمیل امور درمانی این کودکان را از اقدامات و اولویت های دیگر “بخشش” دانست.

شایان ذکر است در این نشست راه ها و مصادیق همکاری متقابل بین “بخشش” و خیریه “زنجیره امید” تعیین و مقرر شد تا با استمرار این جلسات موارد معین شده به مرحله اجرا درآید.