مراسم امضای تفاهم نامه چهارجانبه بین “کمیته امداد امام خمینی(ره)”_ سازمان بهزیستی کشور _ هیات امنای صرفه جویی ارزی و بنیاد “بخشش”
همزمان با “روز جهانی ناشنوایان”
9 مهرماه 99

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء