مدیر عامل و معاونین “بخشش” با رئیس شورای عالی کارشناسان دادگستری دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی “بخشش” در این نشست که با حضور دکتر اجل لوئیان مدیرعامل و معاونین این بنیاد و دکتر طهماسب مظاهری، رئیس شواری عالی کارشناسان دادگستری و جواد مدنی از پیشکسوتان انجمنهای خیریه برگزار شد در خصوص روشها و راههای حمایت بیشتر و بهینه به کودکان ناشنوای نیازمند کشور بحث و گفتگو شد.
بنابراین گزارش در این جلسه دکتر اجل لوئیان و اسکندری مدیر عامل و معاون پشتیبانی و فن آوری و اطلاعات بنیاد “بخشش” به معرفی این بنیاد و وظایف و اهداف آن در کشور و عملکرد آن طی سالهای 95 تاکنون پرداخته و اینگونه دیدارها را برای بالندگی و پویایی این مجموعه خیریه ای مغتنم و بسیار موثر برشمردند.
در ادامه دکتر مظاهری ضمن ابراز خرسندی از آشنایی و نیز همراهی و همکاری با این مجموعه در جهت درمان و پشتیبانی کودکان ناشنوا و نیازمند کشور این حرکت و اقدام بنیاد را حیات بخشی و احیای انسانها در جامعه برشمرده و آمادگی خود و خیرین مرتبط با خود شان را در جهت مساعدت های مادی و معنوی “بخشش” اعلام نمود.
شایان ذکر است در ابتدای این نشست، آقای مدنی که مسئولیت هماهنگی های این نشست را بر عهده داشتند در خصوص ضرورت تعامل مستمر انجمن ها و نهادهای خیریه با یکدیگر و نیز ارتباط مستمر و موثر آنان با خیرین مجرب و صاحبنظران امور اجتماعی و اقتصادی متعهد کشور در جهت هم افزایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود جامعه در جهت ساماندهی سازمانهای مردم نهاد بمنظور ارائه خدمات بهتر و اثربخش به جامعه هدف مطالبی را بیان نمود.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء