در راستای تفاهم نامه همکاری،
نشست اجرایی “بخشش” و اداره کل درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شد
نشست همکاری و بررسی راه های اجرایی تحقق تفاهم نامه فی ما بین بنیاد “بخشش” و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دفتر مدیر کل درمان کمیته امداد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا (بخشش) در راستای امضای تفاهم نامه همکاری چهارجانبه بین کمیته امداد- “بخشش” ، سازمان بهزیستی و هیأت امنای صرفه جویی ارزی، جلسه بررسی راه های عملیاتی کردن این تفاهم نامه در خصوص مددجویان تحت پوشش کمیته امداد که توسط بنیاد “بخشش” شنوایی بخشی شده اند و می شوند در دفتر اداره کل درمان کمیته امداد برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیر کل ، معاون و کارشناس اداره کل درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیرعامل و معاونین بنیاد “بخشش” تشکیل گردید، ابتدا دکتر اجل لوئیان، مدیرعامل بنیاد “بخشش” گزارشی از فعالیت های و وظایف این بنیاد در سه حوزه کاشت حلزون شنوایی، کمک های پس از کاشت و تأمین قطعات مددجویان و پیشگیری ژنتیک ارائه و ابراز امیدواری نمود تا با عملیاتی شدن کمک ها و مساعدت های کمیته امداد بخشی از بار مالی “بخشش” کاسته و خدمات به جامعه هدف سریع ترصورت پذیرد.
همچنین در این جلسه دکتر احمدلو به عزم جدی کمیته امداد امام خمینی (ره) در حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته در حوزه ناشنوایی اشاره و مقرر شد کمک ها و خدمات کمیته امداد امام (ره) حسب تفاهم نامه یاد شده در سه محورکمک هزینه کاشت حلزون شنوایی و کمک هزینه تأمین قطعات و همچنین در موارد پیشگیری (در خصوص مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و با تعیین ساز و کاراجرایی) در دستور کار جدی آن اداره کل قرار گیرد.
در این رابطه مقرر شد کمیته ای متشکل از معاون پشتیبانی و فن آوری اطلاعات “بخشش” و معاون اداره کل درمان کمیته مذکور فرآیند اجرایی و عملیاتی شدن تعهدات دو طرف را تبیین و اعلام نماید.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء