• تلفن: 02140880761-2

  • فکس: 02140880763

  • آدرس: تهران، شهرك قدس، تقاطع بلوار دريا و شهيد ابراهيم شريفی، مجتمع تجاری اداری رويال سعادت آباد، طبقه 6، واحد 605

  • پست الکترونیک: info@bakhshesh.ir

  • کد پستی: 1465955467

با سلام متقضیانی که بنا به دلایلی از “سامانه پشتیبانی بخشش” حذف شده اند می توانند با تکمیل کردن فرم زیر اعتراض خود را ثبت نموده تا بررسی مجدد توسط کارشناسان صورت پذیرد.