محورهای فعالیت و اهداف بخشش

شناسایی، پیشگیری، آموزش، درمان و خدمات پس از آن

محورهای فعالیت و اهداف

محورهای فعالیت عبارتند از:

شناسایی، پیشگیری، آموزش، درمان و خدمات پس از آن

بیانیه مأموریت:

“بخشش” مجموعه ای غیر انتفاعی، مردم نهاد و غیر سیاسی است. این بنیاد با استفاده از ظرفیت های مختلف نیکوکاری در سطح ملی, در جهت بهسازی و آسیب زدایی از گروه های هدف، در چهارچوب منشور حقوق بیمار فعالیت می کند. همچنین “بخشش” بر اساس آخرین روش ها و به روزترین دست آوردهای علم پزشکی و متدهای نوین درمانی در بخش جراحی ، توانبخشی و نیز انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در زمینه بیماری کم شنوایی و ناشنوایی بمنظور کشف و بررسی علل بروز و درمان اینگونه ناهنجاری ها  فعالیت می نماید.

این بنیاد بعنوان نهادی مسئولیت پذیر،  مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های زیر در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده می باشد:

 • حمایت های درمانی، مالی و معنوی از بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی و خانواده آنان

 • کمک در تهیه داروها و تجهیزات و قطعات پروتزهای کاشت حلزونی و تعمیرات آن و سمعک برای بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی

 • ایجاد و مدیریت مراکز نوتوانی (توانبخشی) مخصوص بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی

 • فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و پزشکی برای تشخیص زودرس و پیشگیری، درمان بیماران مبتلا و خانواده ها به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی و تولد کودک سالم و شنوا برای خانواده های دارای کودک ناشنوای ژنتیک

 • ارائه مشاوره های قبل و بعد از عمل جراحی به خانواده ها

 • ایجاد شعب بنیاد و فراهم نمودن امکانات تشخیص و درمان با رعایت ضوابط قانونی

 • تهیه ی برنامه های درمانی، آموزشی، بهداشتی و تخصصیِ پویا

  بمنظور غربالگری، شناسایی و حمایت از خانواده های نیازمندان به کاشت حلزونی و انجام فرآیند پیش بینی شده و برنامه های توانمندساز جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده های تحت حمایت.

 • تهیه ی برنامه های درمانی، آموزشی، بهداشتی، و تخصصی پیشنهادی برای نهادها، مراکز و مقامات مربوطه

  به منظور تصویب قوانین، مقررات و لوایح حمایتی ونظارتی برای ایجاد نگرش و حمایت ملی و عملی از این هدف مقدس و نیز دفاع از حقوق بیماران مبتلی به ناشنوایی و کم شنوایی در راستای هدف گذاری های علمی مراجع قانونی کشور

 • سازماندهی گروه های همگانی به منظور ارتقاء سهم مشارکت آنها در جهت تحقق بخشیدن اهداف

 • تلاش برای افزایش سهم بودجه ی اینگونه بیماران از بودجه کل دولت

 • حمایت از برنامه های اجتماعی منجر به افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در رابطه با موضوع بیماری های نیازمند به کاشت حلزونی

 • جذب و پذیرش کمک های بشر دوستانه داخلی وخارجی در چهارچوب مقررات و قوانین کشور

 • ایجاد ارتباط فعال با بیماران در زمینه های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

اهداف

 • احیاء سنت حسنه در زمینه کمک و دستگیری مستمندان، مبتنی بر تعالیم قرآن کریم و آموزه های دینی و منویات پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (علیهم صلوات الله)

 • تهیه مقدمات و شرایط مطلوب جهت جلب مشارکت و حمایت های مردمی

 • ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان و نذر و وقف و… جهت حمایت مالی و درمانی و معنوی از بیماران مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی

اهداف فوق الذکر با روش های ذیل تحقق می یابد:

 • جلب توجه مراجع دولتی و گروه های مختلف در سطح ملی به مشکلات و نیازمندی های پزشکی، درمانی اجتماعی و اقتصادی این گروه از بیماران

 • اقدام برای بهره گیری بهینه از امکانات و اعتبارات موجود در امور بیماری های ناشنوایی

 • ارتقاء آگاهی های علمی و اجتماعی این گروه از بیماران و خانواده های آنان و اقشار مختلف مردم نسبت به کمیت و کیفیت بیماری های مزبور

 • فرهنگ سازی به منظور پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان آن با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی، تبلیغاتی، فرهنگی، انتشاراتی، گروه های اجتماعی مجازی و….. با بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای موجود در کشور، بویژه رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری، بخصوص رسانه ملی

 • ایجاد ارتباط، تعامل و هماهنگی مستمر در فعالیت انجمن ها و موسسات علمی، حمایتی و صنفی موجود در سطح کشور و جهان و بهره برداری هدفمند از تشکلهای مذکور، مبتنی بر وظایف و اهداف تبیین شده و بکارگیری و بهره مندی از شبکه نیکوکاران کلان در حوزه بهداشت و درمان.

 • همکاری و همیاری با واحدهای آموزشی و درمانی و پژوهشی، نوتوانی(توانبخشی) دانشگاههای علوم پزشکی و سایرموسسات علمی و پژوهشی در جهت پیشگیری, تشخیص زودرس، و درمان بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی با ایجاد پژوهشکده و مراکز تحقیقی

 • ایجاد ارتباط موثر و مستمر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی بمنظور اقناع و ترغیب آنان برای حمایتهای مادی و معنوی از بنیاد

 • فراهم سازی امکانات علمی، درمانی، اجتماعی و مادی و جلب کمک های دولتی کشور و نیز منابع مردمی داخلی و خارجی برای دستیابی به ماموریت های بنیاد

 • ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، تشخیصی، درمانی و اجتماعی در راستای ماموریتهای بنیاد درکشور در حد توان

 • بررسی و ارائه طرح های قابل اجرا به نهادهای اجرایی کشور در جهت بهبود وضعیت درمانی و اجتماعی این گروه از بیماران

 • بستر سازی و همکاری با نهادهای فرهنگ ساز برای تحقق سنت های حسنه اسلامی همچون وقف، صدقه، زکات و غیره