محورهای فعالیت و اهداف

شناسایی، پیشگیری، آموزش، درمان و خدمات پس از آن

محورهای فعالیت و اهداف

محورهای فعالیت عبارتند از:

شناسایی، پیشگیری، آموزش، درمان و خدمات پس از آن

بیانیه مأموریت:

“بخشش” مجموعه ای غیر انتفاعی، مردم نهاد و غیر سیاسی است که با استفاده از ظرفیتهای مختلف نیکوکاری در سطح ملی, در جهت بهسازی و آسیب زدایی از گروه های هدف، در چهارچوب منشور حقوق بیمار و بر اساس آخرین روشها و به روزترین دست آوردهای علم پزشکی و متدهای نوین درمانی در بخش جراحی ، توانبخشی و نیز انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در زمینه بیماری کم شنوایی و ناشنوایی بمنظور کشف و بررسی علل بروز و درمان اینگونه ناهنجاریها  فعالیت می نماید.

این بنیاد بعنوان نهادی مسئولیت پذیر،  مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های زیر در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده می باشد:

 1. حمایت های درمانی، مالی و معنوی از بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی و خانواده آنان
 2. کمک در تهیه داروها و تجهیزات و قطعات پروتزهای کاشت حلزونی و تعمیرات آن و سمعک برای بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی
 3. ایجاد و مدیریت مراکز نوتوانی (توانبخشی) مخصوص بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی
 4. فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و پزشکی برای تشخیص زودرس و پیشگیری، درمان بیماران مبتلا و خانواده ها به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی و تولد کودک سالم و شنوا برای خانواده های دارای کودک ناشنوای ژنتیک
 5. ارائه مشاوره های قبل و بعد از عمل جراحی به خانواده ها
 6. ایجاد شعب بنیاد و فراهم نمودن امکانات تشخیص و درمان با رعایت ضوابط قانونی
 7. تهیه ی برنامه های درمانی، آموزشی، بهداشتی و تخصصیِ پویا بمنظور غربالگری، شناسایی و حمایت از خانواده های نیازمندان به کاشت حلزونی و انجام فرآیند پیش بینی شده و برنامه های توانمندساز جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده های تحت حمایت.
 8. تهیه ی برنامه های درمانی، آموزشی، بهداشتی، و تخصصی پیشنهادی برای نهادها، مراکز و مقامات مربوطه به منظور تصویب قوانین، مقررات و لوایح حمایتی ونظارتی برای ایجاد نگرش و حمایت ملی و عملی از این هدف مقدس و نیز دفاع از حقوق بیماران مبتلی به ناشنوایی و کم شنوایی در راستای هدف گذاری های علمی مراجع قانونی کشور
 9. تلاش برای افزایش سهم بودجه ی اینگونه بیماران از بودجه کل دولت
 10. سازماندهی گروه های همگانی به منظور ارتقاء سهم مشارکت آنها در جهت تحقق بخشیدن اهداف
 11. حمایت از برنامه های اجتماعی منجر به افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در رابطه با موضوع بیماری های نیازمند به کاشت حلزونی
 12. جذب و پذیرش کمک های بشر دوستانه داخلی وخارجی در چهارچوب مقررات و قوانین کشور
 13. ایجاد ارتباط فعال با بیماران در زمینه های آموزشی، اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی

اهداف

 1. احیاء سنت حسنه در زمینه کمک و دستگیری مستمندان، مبتنی بر تعالیم قرآن کریم و آموزه های دینی و منویات پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (علیهم صلوات الله)
 2. تهیه مقدمات و شرایط مطلوب جهت جلب مشارکت و حمایت های مردمی
 3. ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان و نذر و وقف و… جهت حمایت مالی و درمانی و معنوی از بیماران مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی

اهداف قوق الذکر با روشهای ذیل تحقق می یابد:

 1. جلب توجه مراجع دولتی و گروه های مختلف در سطح ملی به مشکلات و نیازمندی های پزشکی، درمانی اجتماعی و اقتصادی این گروه از بیماران
 2. اقدام برای بهره گیری بهینه از امکانات و اعتبارات موجود در امور بیماری های ناشنوایی
 3. ارتقاء آگاهیهای علمی و اجتماعی این گروه از بیماران و خانواده های آنان و اقشار مختلف مردم نسبت به کمیت و کیفیت بیماری های مزبور و فرهنگ سازی به منظور پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان آن با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی، تبلیغاتی، فرهنگی، انتشاراتی، گروه های اجتماعی مجازی و….. با بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای موجود در کشور، بویژه رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری، بخصوص رسانه ملی
 4. ایجاد ارتباط، تعامل و هماهنگی مستمر در فعالیت انجمن ها و موسسات علمی، حمایتی و صنفی موجود در سطح کشور و جهان و بهره برداری هدفمند از تشکلهای مذکور، مبتنی بر وظایف و اهداف تبیین شده و بکارگیری و بهره مندی از شبکه نیکوکاران کلان در حوزه بهداشت و درمان.
 5. همکاری و همیاری با واحدهای آموزشی و درمانی و پژوهشی، نوتوانی(توانبخشی) دانشگاههای علوم پزشکی و سایرموسسات علمی و پژوهشی در جهت پیشگیری, تشخیص زودرس، و درمان بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی با ایجاد پژوهشکده و مراکز تحقیقی
 6. ایجاد  ارتباط موثر و مستمر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی بمنظور اقناع و ترغیب آنان برای حمایتهای مادی و معنوی از بنیاد
 7. فراهم سازی امکانات علمی، درمانی، اجتماعی و مادی و جلب کمک های دولتی کشور و نیز منابع مردمی داخلی و خارجی برای دستیابی به ماموریت های بنیاد
 8. ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، تشخیصی، درمانی و اجتماعی در راستای ماموریتهای بنیاد درکشور در حد توان
 9. بررسی و ارائه طرح های قابل اجرا به نهادهای اجرایی کشور در جهت بهبود وضعیت درمانی و اجتماعی این گروه از بیماران
 10. بستر سازی و همکاری با نهادهای فرهنگ ساز برای تحقق سنت های حسنه اسلامی همچون وقف، صدقه، زکات و غیره