قطعات تحت پوشش حمایتی

قطعاتی كه در پروسسور های كاشت حلزونی به طور مستمر نياز به تعويض يا تعمير دارند و تحت پوشش “بخشش” قرار گرفته اند مطابق جدول زير می باشند. بديهی است نياز های خارج از جدول مزبور به صورت موردی مورد حمايت قرار می گيرد. خانواده های محترم توجه فرمايند كه براي استفاده از هر يك از امكانات ياد شده لازم است به شركت پشتيبانی دستگاه خود و يا به مدير مركز كاشت حلزونی كه در كاشت حلزونی در آن محل انجام شده است مراجعه نمايند.

ردیفقطعات تحت پوشش حمایتی
1سیم (آلتون شنوا، عرشیا گستر، سهند طب درمان)
21 عدد باتری (آلتون شنوا، عرشیا گستر، سهند طب درمان)
3روکش باتری (آلتون شنوا، عرشیا گستر، سهند طب درمان)
4جا باتری پردازگشر فری دم (سهند طب درمان)
5جا باتری (آلتون شنوا)
6کویل (آلتون شنوا، عرشیا گستر، سهند طب درمان)
7قرص رطوبت گیر (آلتون شنوا، سهند طب درمان)
8مگنت (آلتون شنوا، سهند طب درمان)
9پروسسور جدید و تعویض (با درخواست ویژه) (آلتون شنوا، عرشیا گستر، سهند طب درمان)
10پایه شارژر (عرشیا گستر)