قطعات تحت پوشش حمایتی

قطعاتی كه در پروسسور های كاشت حلزونی به طور مستمر نياز به تعويض يا تعمير دارند و تحت پوشش “بخشش” قرار گرفته اند مطابق جدول زير می باشند. بديهی است نياز های خارج از جدول مزبور به صورت موردی مورد حمايت قرار می گيرد. خانواده های محترم توجه فرمايند كه براي استفاده از هر يك از امكانات ياد شده لازم است به شركت پشتيبانی دستگاه خود و يا به مدير مركز كاشت حلزونی كه در كاشت حلزونی در آن محل انجام شده است مراجعه نمايند.

ردیفقطعات تحت پوشش حمایتی
1سیم
23 عدد باتری
3محافظ میکروفن
4کویل
5رطوبت گیر
6تعمیرات
7هوک
8شارژر
9مگنت
10کنترل دستگاه
11پروسسور جدید و تعویض (با درخواست ویژه)
12جا باتری پردازشگر فری دم
13میکروفن sprint
14هوک میگروفن دار
15جا باتری