خیرین اعتباری

“انسان سالم، شنوا و گویا محور توسعه و تکامل است”

در این نوع کمک خیرین نیکوکاران محترم می توانند با افتتاح حساب در بانک رسالت بنام خودشان این اجازه را به بانک بدهند که صرفاً از محل مانده تراکنشهای مالی آنان به مددجویان نیازمند با معرفی بنیاد “بخشش” تسهیلات قرض الحسنه اهداء نماید و صواب این عمل خیر خواهانه در پرونده اعمال این  عزیزان نیک اندیش ثبت گردد.