یاری مالی جهت پس از كاشت حلزون

خانواده هايي كه در سال هاي گذشته، مورد جراحي كاشت حلزوني قرار گرفته و اكنون در تامين مالي قطعات و یا تعمير دستگاه هاي كاشت حلزوني “پروسسورها” دچار مشكل می باشند، در صورتیکه از سوي “مراكز كاشت حلزوني” و يا “مجمع خيرين سلامت” شركت هاي تامين كننده قطعات، شناسایی و تحت پوشش بيمه “بخشش” قرار داشته باشند، می توانند از طریق بنیاد “بخشش” قسمتي از، هزينه هاي تعمير و تعويض قطعات دستگاه هاي آنان از طريق پرداخت نمایند. (درصدی از هزینه های مربوطه توسط متقاضی پرداخت  خواهد شد.)

در اين رابطه لازم است به موارد زير توجه شود:

 • مرحله

  1

  مراجعه متقاضی به یکی از مراکز 15 گانه کاشت حلزون کشور در صورت شرکت در کمیسیون پزشکی

  (در این مرحله متقاضی با مشورت مدیر مرکز کاشت خود و نیر تایید مدیر مرکز می تواند از سمت مرکز کاشت در سامانه “بخشش” عضو شود.)

 • مرحله

  2

  ارسال مدارک متقاضی به بنیاد "بخشش"

  (در این مرحله متقاضی پس از ثبت نام اولیه جهت استعلام دهک اقتصادی خود تصویری از صفحه اول شناسنامه و یا کارت ملی خود را برای بنیاد “بخشش” از طریق نرم افزار واتساپ به شماره تلفن 09129580978 ارسال می کند.)

 • مرحله

  3

  تأیید اولیه از سمت بنیاد "بخشش"

  (متقاضی پس از ارسال مدارک، در صورتی که دارای دهک زیر 7 باشد می تواند با تکمیل اطلاعات کاربری خود در سامانه پشتیبانی”بخشش” درخواست قطعه خود را ثبت نماید.)
  *بدیهی است در اين مرحله نیاز به مراجعه حضوری و تماس تلفنی با بنیاد “بخشش” ندارید.

 • مرحله

  4

  تأیید درخواست توسط مرکز کاشت

  (در این مرحله متقاضی می بایست قطعه درخواستی خود را به مرکز کاشت خود برده و یا ارسال نماید تا توسط مدیر مرکز صحت خرابی قطعه خود را تأیید گیرد.)

 • مرحله

  5

  دریافت قطعه درخواستی از شرکت های تحت پوشش قطعات کاشت حلزون

  (متقاضی پس از تأیید مدیر مرکز می تواند قطعه درخواستی را از شرکت مربوطه دریافت نماید.)