نوشته‌ها

"آوای بخشش 1" منتشر شد.

“آوای بخشش 1” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی "بخشش"  اولین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء(بخشش) ویژه فصل زمستان با عنوان "آوای بخشش"منتشر شد.