نوشته‌ها

شنوایی‌بخشی به بیش از ده هزار کودک ناشنوا با کمک خیرین خیریه‌ی “بخشش”

سالیانه هزاران کودک با نقص شنوایی متولد می‌شوند که اگر در مراحل اولیه ضعف شنوایی آنان شناسایی شود، کاشت حلزون گوش می‌تواند شنوایی را به آنها هدیه داده و آنها را در بازه‌ی کوتاهی آماده‌ی وارد شدن به مدرسه همراه با سایر کودکان کند.