نوشته‌ها

نشست هماهنگی در خصوص موضوع "پیشگیری" در کرمان

نشست هماهنگی در خصوص موضوع "پیشگیری" در کرمان

در نشست تخصصی پیشگیری ژنتیک مرکز کاشت حلزونی جنوب شرق کشور   تصمیم گیری شد: آغاز بکار " بخش مشاوره ژنتیک" مرکز کاشت حلزونی استان کرمان 
راه اندازی بخش "ژنتیک" مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان

راه اندازی بخش "ژنتیک" مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان

مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان هشتمین مرکز ی است که " بخش مشاوره ژنتیک ناشنوایی" خود را از 15 آبان ماه راه اندازی می نماید.
نشست کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی

نشست کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی

نخستین نشست تخصصی " کمیته راهبردی ژنیتک ناشنوایی" با حضور متخصصین امر ژنتیک در دفتر بنیاد " بخشش" برگزار شد.