نوشته‌ها

"آوای بخشش 3" منتشر شد.

“آوای بخشش 3” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی "بخشش" سومین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش) ویژه فصل تابستان 97 با عنوان "آوای بخشش"منتشر شد.