همایش نکوداشت مشارکت ها اجتماعی سازمان های مردم نهاد خیرین سلامت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا (بخشش) در همایش کشوری نکو داشت مشارکت های اجتماعی حوزه سلامت که با حضور دکتر عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از مسئولین، پیشکسوتان و موسسات حوزه نیکوکاری، خیریه های مردم نهاد و خیرین حقیقی و حقوقی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد بنیاد “بخشش” به عنوان «تشکل مردم نهاد برتر» از سوی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تقدیر قرار گرفت.

شایان ذکر است انتخاب سازمان های مردم نهاد برتر بر مبنای شاخص های تعریف شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از بین موسسات خیریه حوزه سلامت سراسر کشور صورت پذیرفته است.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء