توسط بنیاد “بخشش” صورت پذیرفت:

غربالگری بیش از ۳۰۰ کودک در جنوب سیستان و بلوچستان انجام شد…

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: غربالگری شنوایی سنجی بیش از ۳۰۰ کودک در جنوب سیستان و بلوچستان با همکاری این دانشگاه و بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا (بخشش) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی “بخشش” دکتر امینی فر “رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر” با اشاره به حضور تیم فوق تخصصی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا (بخشش) در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اظهار داشت: این تیم ۱۳ نفره شامل چهار نفر فوق تخصص جراحی گوش، چهار نفر کارشناس شنوایی سنجی (Audiometry)، یک نفر متخصص ژنتیک پیشگیری و چهار نفر کارشناس برای نخستین بار در ۲ روز اقدام به غربالگری و شنوایی سنجی کودکان کردند.
وی گفت: تیم فوق تخصصی در مرحله نخست غربالگری بیماران کم شنوا و ناشنوا را انجام دادند و سپس کودکانی که کاندید کاشت حلزون بودند را شناسایی و تمامی این کودکان به طور رایگان تحت درمان کاشت حلزون قرار خواهند گرفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر افزود: تعدادی از بیماران نیازمند کمک هزینه کاشت و تامین قطعات بودند که به بنیاد بخشش، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی معرفی و مقرر شد تحت حمایت این نهادها قرار گیرند.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء