با درخواست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دعوت مرکز کاشت حلزون کرمان انجام شد:

حضور “بخشش” در نشست برنامه ریزی غربالگری خانواده های ناشنوای هرمزگان و جنوب کرمان

اولین نشست هماهنگی و برنامه ریزی غربالگری کودکان ناشنوای هرمزگان و جنوب کرمان در مرکز کاشت حلزون شنوایی کرمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا(بخشش)، این نشست که در راستای پروژه و برنامه جهادی بنیاد “بخشش” در استانهای محروم کشور انجام گردید، بنابر درخواست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و اعلام آمادگی مرکز کاشت حلزونی کرمان و بمنظور شناسایی کودکان ناشنوای این مناطق که می توانند کاندیدای کاشت حلزونی دولتی باشند صورت پذیرفته و هدف آن شنوایی بخشی به عزیزانی است که سن آنها بین سالهای 1 تا 4 سال بوده و نیازمند مساعدت و کمکهای مادی و درمانی در این زمینه هستند.

بنابر گزارش مزبور، در این نشست که با حضور مدیر و معاونت بهداشت بیمارستان شفای کرمان، مدیر و رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی کرمان، مدیران بنیاد “بخشش”، مدیر عامل  موسسه خیریه صدر و نیز خیرین نیک اندیش کرمان برگزار شد، ابتدا دکتر اجل لوئیان، مدیرعامل “بخشش”  گزارش مبسوطی از تجارب موفق این بنیاد در استانهای ایلام و سیستان و بلوچستان را بیان نموده و آمادگی این بنیاد را جهت تحقق درخواست علوم پزشکی هرمزگان و همکاری با مرکز کاشت کرمان و همکاری و هم افزایی با موسسات و خیرین فرهیخته استان اعلام نمود.

در ادامه نشست یاد شده هر یک از شرکت کنندگان به بیان دیدگاههای تخصصی خود در عملیاتی شدن این پروژه مبارک پرداختند.

در این جلسه همچنین دکتر صحرایی مدیر عامل موسسه خیریه “صدر” و نیز مهندس اکبری از خیرین تلاشگر استان آمادگی خود را در جهت حمایت و پشتیبانی همه جانبه این حرکت مقدس اعلام نمودند.

شایان ذکر است، در پایان این نشست مقرر شد برنامه مدون غربالگری و نیز برنامه تکمیلی درمانی ناشنوایان استان هرمزگان و جنوب کرمان توسط مرکز کاشت حلزون شنوایی کرمان و با هماهنگی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بنیاد “بخشش” تهیه و نشست بعدی جهت برنامه ریزی و هماهنگی های  نهایی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور رئیس و مسئولین آن دانشگاه صورت پذیرد.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء