نشست‌های ارتباطی با دکتر جواد قاسمی، رئیس و برخی اعضای هیئت مدیره انجمن روابط عمومی کشور و دکتر صوفی، رئیس شورای نظارت صدا و سیما و مشاور رسانه‌‌ای “بخشش” به‌منظور بررسی راه‌‌های بهره‌برداری از طرفیت‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی کشور

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء