در نشست تخصصی پیشگیری ژنتیک مرکز کاشت حلزونی جنوب شرق کشور   تصمیم گیری شد:
آغاز بکار ” بخش مشاوره ژنتیک” مرکز کاشت حلزونی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی “بخشش”  این نشست که در روز چهارشنبه_24آبان ماه سال جاری وبا حضور مدیر و رئیس مرکز کاشت حلزونی کرمان، مشاور ژنتیک مرکز مزبور، متخصص ژنتیک و مدیر آزمایشگاه  استان، نماینده معاونت بهداشتی بیمارستان شفاء،کارشناس بیماریهای غیرواگیر دار استان ، رئیس بخش ژنتیک مرکز کاشت حلزونی بیمارستان بقیه الله و رئیس کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی “بخشش” و معاونین اجرایی و عملیاتی بنیاد “بخشش” حضور داشتند،  ابتدا معاون  پشتیبانی و فن آوری اطلاعات بنیاد “بخشش” در خصوص معرفی و فلسفه وجودی این بنیاد  و محورهای فعالیتی آن توضیحاتی ارائه نموده و مهمترین محور فعالیت بنیاد را در سال96 موضوع “پیشگیری” عنوان نمود.

سپس آقای دکتر مروتی، رئیس ” کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی” و مسئول بخش مشاوره ژنتیک کاشت حلزونی بیمارستان بقیه الله در خصوص موضوع پیشگیری ژنتیک و کارهای انجام شده و نیز چشم انداز آینده این امر مهم گزارشی ارائه نمود.
همچنین حاضرین سوالات و ابهامات خود را مطرح که  پاسخهای لازم از سوی  هیات اعزامی از سوی “بخشش” ارائه گردید.
در این جلسه معاون مشارکتها و ارتباطات “بخشش” نیز در خصوص اهداف مشارکتی و جذب منابع، برنامه ریزی امور فرهنگی و آگاهی بخشی و اجرایی نمودن آن در آینده نزدیک مطالبی را بیان نمود.

در پایان این نشست خانم دکتر عامی زاده، رئیس مرکز کاشت حلزونی ابراز امیدواری نمود که حسب هماهنگی با مدیریت مرکز کاشت کرمان، (خانم افشار منش ) و نیز مدیریت بیمارستان شفاء کرمان، از ابتدای آذر ماه سال جاری نسبت به ایجاد ” بخش مشاوره ژنتیک” و استقرار مشاور ژنتیک در مرکز کاشت حلزونی کرمان اقدامات لازم صورت پذیرد.
شایان ذکر است، با راه اندازی “بخش مشاوره ژنتیک” مرکز کاشت حلزونی کرمان تاکنون 10 مرکز کاشت حلزونی در کشور نسبت به این مهم اقدام نموده و در نظر است بزودی یازدهمین مرکز کاشت حلزونی کشور که مرکز همدان می باشد نیز در این رابطه آغاز بکار نماید.