نشست همکاری و هم افزایی مدیران “بخشش” با دبیر شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما در حوزه سلامت گوش و بررسی راههای معرفی وظایف و خدمات “بخشش”

زمان: خرداد 99_ شبکه سلامت صدا و سیما

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء