“نشست کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی”

نخستین نشست تخصصی ” کمیته راهبردی ژنیتک ناشنوایی” با حضور متخصصین امر ژنتیک در دفتر بنیاد ” بخشش” برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ” بخشش” نشست تخصصی کارشناسان و متخصصین حوزه ژنتیک در موضوع ناشنوایی, به منظور بررسی راههای پیشگیری از تولد کودک ناشنوا از طریق ایجاد واحدهای مشاور ژنتیک در مراکز کاشت و نیز همکاری و همراهی مراکز مربوطه با بهزیستی, آزمایشگاههای معتبر و استاندارد و تعامل پایدار با “بخشش “ در دفتر بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء برگزار شد.
بنابر این گزارش ، در این نشست که با حضور دکتر اجل لوئیان، مدیرعامل ” بخشش” دکتر مروتی، دکترکرامتی پور، دکتر مجرد، خانم دکتر فلاح و معاونین بنیاد مذکور برگزار شد بر ضرورت ایجاد و تقویت بخش ویژه ای جهت مشاوره خانواده های دارای کودک ناشنوا در مراکز کاشت سراسر کشور و انجام آزمایشهای اولیه و نیز انجام آزمایش های تکمیلی (در صورت ضرورت) تاکید شد.

دکتر اجل لوئیان در این نشست، مهمترین محور فعالیت ” بخشش” را در سال 96 ، موضوع پیشگیری برشمرده، و بر عزم و اراده جدی بنیاد و حمایت و مساعدت همه جانبه در راستای اجرایی شدن این مهم تاکید نمود.
وی همچنین نقش و جایگاه متخصصین امر ژنتیک، مدیران مراکز کاشت، مسئولین “بخشش” و مسئولین بهزیستی سراسر کشور و تعامل سازنده و اثربخش افراد یادشده را در عملیاتی شدن این هدف ارزشمند بسیار حیاتی و سازنده دانست.
وی همچنین ایجاد مرکزی مجهز و سازماندهی شده با نیروهایی توانمند و کارشناسانی مجرب و کاردان بمنظور اخذ، پردازش و نگهداری و ذخیره اطلاعات و داده های جمع آوری شده در قالب ” مرکز ملی ژنتیک شنوایی” را یکی دیگر از اهداف این اقدام مهم شمرد.
ایشان افزود، طی 2ماه اخیر قریب به 5 مرکز کاشت حلزونی در کشور پس از نشستها و هماهنگی های بعمل آمده اقدام به ایجاد بخش مشاوره ژنتیک در مراکز مربوطه نموده و امید است بزودی و تا پایان آبان ماه سال جاری کلیه مراکز کاشت کشور نسبت به ایجاد مراکز مشاوره اقدام نمایند.

در ادامه نشست یاد شده هر یک از حاضرین به بیان دیدگاههای کارشناسی خود پرداخته و با استقبال از طرح جامع پیشگیری در حوزه ناشنوایی، بر ضرورت برنامه ریزی و ساماندهی طرح مزبور تاکید و آمادگی خود را در راستای تحقق این مهم اعلام نمودند.
شایان ذکر است، در این نشست مقرر شد کمیته یاد شده جلسات کارشناسی و تخصصی خود را بمنظور بحث و بررسی، تبیین و تهیه مسیر و فرآیند پروژه یادشده، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج کار بطور مستمر و منظم با همکاری و همراهی ” بخشش” برگزار نماید.