مجمع عمومی “بخشش” با حضور اکثریت اعضای هیأت امنا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا (بخشش) دهمین مجمع عمومی این بنیاد با حضور اعضا به منظور بررسی ترازنامه و حساب های مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1400 و نیز استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس و انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و بازرسین در شانزدهم تیر ماه سال جاری برگزار شد.

در این نشست که اکثریت اعضای هیأت امنا حضور داشتند، ابتدا دکتر محمد تقی خرسندی، رئیس هیأت مدیره گزارشی از فعالیت های “بخشش” در یک سال گذشته و نیز توجه به سر فصل های مهمی از جمله موضوع پیشگیری و حمایت از تأمین به موقع قطعات پس از کاشت و تعاملات لازم با هیأت امنای صرفه جویی ارزی برای تحقق این موضوع مهم ارائه نمود و به تلاش بیش از پیش “بخشش” بر اجرایی شدن اهداف این نبیاد در سال جدید تأکید نمود.

در ادامه این نشست و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع عمومی، دکتر محمد اجل لوئیان، مدیر عامل “بخشش” نیز به ارائه گزارش اجرایی و مالی بنیاد در سال 1400 پرداخته و دسترسی “بخشش” به دهک های درآمدی جامعه هدف برای ساماندهی منابع مالی خیرین حقیقی و حقوقی را از جمله مهمترین دستاورد های یک سال اخیر برشمرد و ورود بنیاد به موضوعات پیشگیری و توانبخشی را از ضرورت ها و سر فصل های مهم کاری در سال جدید دانسته و بر آن تأکید نمود.
در ادامه جلسه مجمع، مؤسسه آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا (بخشش) به قرائت گزارش حسابرسی یک ساله 1400 پرداخته و در مهمترین اظهار نظر گزارش بیان داشت:

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا (بخشش) در تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و کارکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابرسی، به نحو مطلوب نشان می دهد.

پس از گزارش حسابرس و بازرس اصلی، حجت الاسلام امرودی عضو هیأت امنا و رئیس مجمع طی سخنانی موفقیت “بخشش” در کسب اظهار نظر مطلوب را مبین تدابیر هیأت مدیره و تلاش بی وقفه مجموعه اداری “بخشش” در سال گذشته دانست که در وضعیت کشور در سال گذشته و فراگیری بیماری کووید 19 شرایط بحرانی را پشت سر گذاشته و به این توفیق نائل گردیده و البته حمایت و حضور سخاوتمندانه خیرین حقیقی و حقوقی را در این موفقیت اثر بخش و تعیین کننده خواند.

در این نشست همچنین فیلم هایی با موضوع عملکرد اجرایی و مالی “بخشش” و نیز اقدام جهادی این بنیاد در منطقه ایرانشهر به نمایش درآمد.

بنا بر گزارش مزبور، مجمع ضمن تصویب صورت های مالی و تراز نامه منتهی به سال 1400 با اظهار نظر و پیشنهادها و بیان دیدگاههای اعضای حاضر تکالیفی را برای سال 1401 مطرح و مورد تصویب قرار داد که عبارتند از:

توسعه جذب کمک های خرد و ایجاد بستر مناسب جهت بهرمندی از این کمک ها – در اولویت قرار گرفتن موضوع پیشگیری در سال 1401، دراولویت قراردادن مددجویان مناطق محروم – تعامل و فرهنگ سازی برای نقش آفرینی نهاد های عمومی همانند مجلس شورای اسلامی و … ، بهرمندی از محل مسئولیت اجتماعی مؤسسات بویژه منابع بانکی- بهره مندی از ظرفیت های رسانه ملی- تعاملات سازنده با مسئولین ارشد قوه قضائیه در خصوص موضوع پیشگیری

فعال کردن بخش مشارکت های مردمی “بخشش” – تعامل با شرکت های بورسی به منظور بهرمندی از ظرفیت های مربوط به مسئولیت اجتماعی آنان – تعامل مستمر و تخصصی با وزارت بهداشت و درمان، بویژه هیأت امنا صرفه جویی ارزی به منظور فعال نمودن ظرفیت های موجود کشور در تأمین قطعات و تجهیزات شنوایی بخصوص در موضوع کاشت حلزونی، ایجاد فرصت های لازم برای بهره گیری از ظرفیت های مالی خیرین خارج از کشور، ایجاد کارگروه اندیشه ورز به منظور بهره مندی از رویه های خلاقانه و متکبرانه، بخصوص در حوزه طرح های دانش بنیان، تعامل بیشتر با نهاد های بهزیستی و کمیته امداد به منظور واگذاری امور مددجویان تحت پوشش آنها به خودشان، ادامه بهره مندی از ظرفیت خیرین استانی با افزایش شعب و ارتباط با مؤسسات نیکوکاری استان ها و …

در ادامه پیگیری دستور جلسه مجمع عمومی مذکور، افراد زیر مجدداً به عنوان اعضای هیأت مدیره برگزیده شدند:

آقایان 1. دکتر عارف نوروزی 2. دکتر محمد تقی خرسندی آشتیانی 3. مهندس اصغر تفضلی هرندی 4. سید محمد طباطبائی 5. دکتر محمد اجل لوئیان بعنوان اعضای اصلی و آقای امیر مولوی و خانم دکتر الهام طلاچیان به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره.

همچنین، مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود رهنما به عنوان بازرس علی البدل از سوی مجمع برگزیده شدند.

شایان ذکر است، مجمع عمومی بنیاد “بخشش” همه ساله قبل از پایان تیرماه برگزار می گردد.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء