نوشته‌ها

تعامل و همکاری “بخشش” و خیریه “زنجیره امید”

مدیران بنیاد "بخشش" و خیریه "زنجیره امید" راه های همکاری فی ما بین را بررسی کردند. به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا ( بخشش) در ملاقاتی که بمنظور بررسی راه های همکاری و هم افزایی بین مدیران بنیاد "بخشش" و خیریه "زنجیره امید" صورت پذیرفت.
نشست مدیران "بخشش" با مدیر عامل موسسه خیریه "امدادگران عاشورا"

نشست مدیران “بخشش” با مدیر عامل موسسه خیریه “امدادگران عاشورا”

مدیر عامل موسسه خیریه "امدادگران عاشورا": برای همکاری با "بخشش" آمادگی کامل داریم. مدیر عامل و معاونین "بخشش" طی ملاقاتی با مدیر عامل و معاونین "مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا" راه­های همکاری و تعامل فی مابین را بررسی نمودند.