نوشته‌ها

نشست اعضاء هیأت امناء "بخشش" با رئیس و مدیران هیأت امناء صرفه جویی ارزی

نشست اعضاء هیأت امناء “بخشش” با رئیس و مدیران هیأت امناء صرفه جویی ارزی

دکتر قریب، رئیس هیأت امناء صرفه جویی ارزی: "بخشش" می­تواند در موضوع تأمین و نظارت بر قطعات و حمایت­های پس از کاشت به هیأت امناء کمک نماید.