به گزارش روابط عمومی “بخشش”  اولین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء(بخشش) ویژه فصل زمستان با عنوان “آوای بخشش”منتشر شد. بنابر این گزارش، “آوای بخشش” به صاحب امتیازی بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء(بخشش) و مدیر مسئول دکتر  محمد اجل لوئیان شروع به انتشار نمود.

محتوای این گاهنامه عبارت است از:
1. مطالب علمی، تخصصی در حوزه ناشنوایی،
2. مطالب اجتماعی در عرصه امور خیریه و آشنایی با خیرین نیک اندیش،
3. مشکلات بیماران کاشت حلزونی شده،
4. نقش خیریه ها در کمک به بهداشت و سلامت جامعه در موضوع ناشنوایی،
5. امور فرهنگی، اخبار بنیاد و مراکز کاشت حلزونی کشور و اخبار مرتبط با فعالیتهای درمان ناشنوایی،
6. دانستنیهای علمی و اخبار نو در موضوعات مرتبط در جهان و
7. ایران و مقالات علمی_تخصصی و……

شایان ذکر است، گاهنامه “آوای بخشش” بزودی و پس طی مراحل قانونی ابتدا  به فصلنامه و سپس به ماهنامه تبدیل خواهد شد.

این نشریه همچنین از اخبار مراکز کاشت حلزونی سراسر کشور و مقالات علمی، تخصصی علاقه مندان استقبال می نماید.