نشست هماهنگی ایجاد تسهیل و تسریع در مداوای کودکان ناشنوای استان سیستان و بلوچستان با همفکری و همراهی بنیاد “بخشش”، مرکز کاشت حلزونی شنوایی خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد “بخشش” در پی برنامه جهادی این بنیاد که در تیر ماه سال جاری با همکاری نهاد­های استانی و مسئولیت مستقیم “بخشش” و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برگزار شد، از بین قریب به 220 کودک غربالگری شده تعداد 61 کودک به عنوان کودکان کاندیدای کاشتِ زیر 5 سال و تعداد 40 نفر نیز بالای 5 سال شناسایی شدند.

بنا براین گزارش، با توجه به صدور ابلاغیه وزارت بهداشت و درمان مبنی بر ایجاد مرکز کاشت حلزون شنوایی استان سیستان و بلوچستان در زاهدان، امید می­رفت تا مراحل تکمیلی مداوای کودکان شناسایی شده بزودی در مرکز یاد شده صورت پذیرد، لیکن با توجه به تأخیر در راه اندازی مرکز مذکور و نیز ضرورت مداوای کودکان ناشنوایی که گذر زمان مداوا و روند بهبودی این عزیزان معصوم را با خطر مواجه می ­ساخت، بنیاد “بخشش” با همفکری، هم اندیشی و همراهی هیأت امنای صرفه جویی ارزی، مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی و برخی خیرین نیک اندیش اقدامات درمانی این عزیزان را در دستور کار قرار داده و نشست عملیاتی را در جهت برنامه ریزی مداوای این عزیزان برگزار نمود.

در این نشست که با حضور مدیران بنیاد “بخشش” مدیران مراکز کاشت حلزون شنوایی خراسان رضوی، نمایندگان و معاون دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در مرکز کاشت حلزونی مشهد برگزار شد، موارد زیر به تصویب و توافق اعضا رسید.

  1. فهرست بیماران بر مبنای اولویت سنی با استفاده از بانک اطلاعاتی تهیه شده در برنامه غربالگری “بخشش” توسط دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر توسط تنظیم و در اختیار مرکز کاشت حلزونی مشهد قرار گیرد.
  2. کلیه مستندات و مدارک پزشکی کودکان غربالگری شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهیه و بطور منظم در اختیار مرکز کاشت خراسان رضوی قرار گیرد.
  3. هماهنگی لازم جهت انتقال کودکان ناشنوا و همراه بیمار (در قالب 10 گروه) از نیمه دوم آبان ماه سال جاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی برنامه ریزی شود.
  4. اسکان خانواده ­های اعزام شده با هماهنگی نهاد­های خیّر در مشهد و استان سیستان و بلوچستان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و کمک و همراهی شعبه “بخشش” در مشهد و با استفاده از پتانسیل­های نهاد­های مربوطه صورت پذیرد.
  5. هزینه ­های پشتیبانی شامل حمل و نقل و تغذیه خانواده ­های اعزامی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و نهاد­های فعال در استان سیستان و بلوچستان و خیرین حقیقی و حقوقی خراسان رضوی و نهاد­های مسئول، همچون کمیته امداد و بهزیستی صورت پذیرد.
  6. هزینه­ های عملیاتی درمان شامل مقدمات و معاینات اولیه، خدمات تشخیصی و تکمیلی و کمک هزینه کاشت حلزون شنوایی توسط بنیاد “بخشش” صورت پذیرد.
  7. آموزش کارآموزان توانبخشی استان سیستان و بلوچستان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان رضوی و همراهی “بخشش” از نیمه دوم آبان ماه در دستور کار قرار گیرد.
  8. تأمین پروتز­ برای کودکانی که کاندیدای کاشت حلزونی شده ­اند توسط هیأت امناء صرفه جویی ارزی با رویکرد اولویت مناطق محروم صورت گیرد.
  9. عملیات درمانی و تخصصی با همراهی و برنامه ریزی مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان رضوی صورت پذیرد.

در این رابطه بنیاد “بخشش” دست تمامی خیرین حقیقی و حقوقی را در این حرکت خداپسندانه و در مسیر نجات انسان­های نیازمند و آینده سازان میهن اسلامی می­فشارد و حضور ارزشمندشان را در این راه مقدس و مبارک گرامی می­دارد.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء