در نشست مشترک بین “بخشش” و هیأت امنای صرفه جویی ارزی موافقت شد:

اولویت کاشت حلزون برای کودکان ناشنوای سیستان و بلوچستان

نشست مشترک مدیران “بخشش” و مدیران هیأت امنای صرفه جویی ارزی به منظور تسریع و روان سازی کاشت حلزون شنوایی و مسائل پس از کاشت کودکان ناشنوا در پایان شهریورماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل “بخشش” در این نشست که با حضور دکتر یوسفی رئیس هیأت امنا صرفه جویی ارزی و مدیران هیأت مزبور و دکتر اجل لوئیان، مدیرعامل “بخشش” و مدیران مربوطه در دفتر مدیرعامل هیأت امنای صرفه جویی ارزی تشکیل گردید، در خصوص رفع مشکلات کاشت و حمایت های پس از کاشت بیماران بویژه مددجویان نیازمند بحث و بررسی و توافقاتی صورت پذیرفت.

بنابر این گزارش یکی از موارد مهم مطروحه در این نشست موضوع بیمه کاشت و پس از کاشت کودکان ناشنوا و خدمات “بخشش” در این خصوص بوده که ضمن ارائه گزارش مبسوط از سوی دکتر اجل لوئیان در زمینه کار کارشناسی صورت گرفته مقرر شد تا هیأت امنای صرفه جویی ارزی با همفکری و همکاری و نیز بررسی های مشترک تخصصی و کارشناسی با کارشناسان”بخشش” در این بخش حمایت های لازم را بعمل آورند.

همچنین در این نشست رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی موافقت نمود در خصوص اولویت قرار دادن کودکانی که در برنامه جهادی بنیاد “بخشش” در سیستان و بلوچستان کاندیدای کاشت شناخته شده اند مساعدتهای لازم از سوی آن هیات بعمل آید.

قیمت قطعات مورد نیاز بیماران کاشت شده نیز یکی دیگر از موارد مطروحه در جلسه مزبور بوده که مقرر شد در نشست مشترک با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان موضوع مورد تبادل نظر و در خصوص تعیین و تثبیت قیمت ها با توجه به نرخ ارز دولتی هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

یکی دیگر از مسائل و مشکلات مبتلا به بیماران کاشت شده، موضوع و ضرورت حمایت از توانبخشی کاشت شدگان بود که مقرر شد با جلسات کارشناسی و هم افزایی کارشناسان هیأت امنا و “بخشش” این مهم نیز در دستور کار قرار گیرد.

کمک به خانواده های افغانی حسب دستورالعمل اخیر هیأت امنای صرفه جویی ارزی نیز یکی دیگر از موارد مطروحه در این نشست بود که در این زمینه نیز همکاری بین هیأت امنا و “بخشش” در دستور کار قرار گرفت.

Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء