در نشست مشترک سالانه مدیران مراکز کاشت و “بخشش” صورت پذیرفت:
تبیین وظایف شعب “بخشش”

نشست سالانه مدیران مراکز کاشت حلزون شنوایی و مدیران “بخشش” در آخرین روز مردادماه سال جاری در دفتر “بخشش” تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی “بخشش” در این نشست که به منظور بررسی عملکرد و تعامل فی مابین مراکز کاشت حلزون شنوایی کشور با این بنیاد و رفع نقاط ضعف و اشکالات احتمالی و تبیین چشم انداز آینده تشکیل گردید، مدیران مزبور به طرح مسائل و نقطه نظرات خود پرداخته و موارد مطروحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای این نشست دکتر اجل لوییان ضمن خیر مقدم، بر ضرورت انجام بیشتر اینگونه برنامه ها بر بارش افکار در این نشست ها تأکید نموده و ابراز امیدواری نمود که با تعامل بیشتر “بخشش” با مدیران مراکز بتوانیم در جهت ارائه خدمات بهتر و بهینه به بیماران و مددجویان گام های موثرتری برداریم.
همچنین در این جلسه مدیران مراکز کاشت هرکدام بطور جداگانه به طرح موارد و مشکلات و پیشنهاد های خود در جهت ارائه خدمات روان تر و رفع موانع موجود پرداخته که با مشارکت همه اعضا در موارد طرح شده موضوعات مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گرفته و تصمیمات لازم با نظر اعضای حاضر در نشست اتخاذ گردید.

 • بنابر گزارش فوق، موارد زیر در این جلسه طرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید:
 1. انجام نشست های مستمر برای هماهنگی بیشتر بین “بخشش” و مراکز حتی الامکان سالی 2 بار
 2. تبیین وظایف شعب “بخشش” به منظور پیشگیری از تداخل امور اجرایی آن با مراکز کاشت (درشهرهای فاقد مرکز کاشت حلزونی)
 3. ضرورت هماهنگی و هم افزایی بین شعب “بخشش” و مراکز، با حفظ حریم تخصصی مراکز
 4. ضرورت استفاده از نظرات و هماهنگی با مراکز کاشت برای تشکیل شعب “بخشش”
 5. حضور مدیران و یا نمایندگان مراکز کاشت در نشست های هماهنگی شعب “بخشش”
 6. ضرورت تفکیک فرآیند کاشت حلزون شنوایی بیماران با موضوع آزمایش های ژنتیک
 7. ضرورت همکاری “بخشش” و مراکز کاشت حلزون شنوایی در موضوع تعویض پردازشگرهای مفقودی و 10 ساله با هماهنگی هیأت امنای صرفه جویی ارزی
 8. ضرورت تعامل مراکز کاشت حلزون با ادارات کل بهزیستی در خصوص ساماندهی امور توانبخشی و هم افزایی در این خصوص
 9. ضرورت بهره گیری از کمک های خیرین حقیقی و حقوقی استان ها توسط مراکز کاشت
 10. ضرورت بهره برداری بیشتر مراکز کاشت از تسهیلات قرض الحسنه برای مددجویان با هماهنگی“بخشش”
 11. ضرورت همکاری مراکز کاشت در تهیه و ارسال اخبار مهم مراکز جهت بهره برداری در نشریه “آوای بخشش”
 12. ضرورت فعال شدن مراکز کرمان و همدان در موضوع پیشگیری
 13. ضرورت ساماندهی معرفی بیماران نیازمند آزمایش های ژنتیک در سامانه “بخشش” از سوی بخش انفورماتیک بنیاد
 14. ضرورت تکمیل کامل فرم های مربوط به کمک به مددجویان از سوی مراکز
 • همچنین در پایان این نشست تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
 1. ارسال جزئیات فعالیت “شعب بخشش” مطابق آیین نامه مربوطه برای شعب و مراکز کاشت استان ها
 2. کلیه بیماران و مددجویان معرفی شده از سوی انجمن و موسسات خیریه به مراکز، حسب ضوابط تخصصی مراکز، درصورت ضرورت در لیست افراد نیازمند کمک قرار گرفته و به “بخشش” معرفی شوند.
 3. هیچ مرکزی انجام فرآیند کاشت بیماران را منوط به اخذ نتیجه آزمایش بیمار ننماید
 4. به منظور تسهیل در اجرای “آیین نامه تشکیل مراکز اقماری توانبخشی کاشت حلزونی” مصوب کمیته کشوری کاشت حلزونی، برنامه وحدت رویه اجرایی توسط مدیران مراکز تهیه گردد.
 5. در صورت ضرورت کمک هزینه توانبخشی کودکان کاشت شده با نظر مراکز کاشت توسط “بخشش” مورد حمایت قرار گیرد.
Copy right BAKHSHESH - The Charity Foundation For Hearing Rehabilitation © بخشش - بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء