مطالب توسط BAKHSHESH

نشست هماهنگی در خصوص موضوع “پیشگیری” در تبریز

نشست هماهنگی در خصوص موضوع “پیشگیری” در تبریز برگزار شد.

با حضور مسئولین مرکز کاشت آذربایجان شرقی و متخصصین حوزه ” ژنتیک” استان  و مدیران بنیاد ” بخشش”، ششمین ” نشست هماهنگی مربوط به پیشگیری” در مرکز کاشت حلزونی مذکور برگزار گردید.