ایران رتبه نخست دنیا در حوزه کاشت حلزون شنوایی را دارا می باشد.

ایران رتبه نخست دنیا در حوزه کاشت حلزون شنوایی را دارا می باشد.

نشست مدیران مراکز مرداد 98

نشست مدیران مراکز مرداد98

نمایندگی بنیاد "بخشش" در مشهد مقدس آغاز به کار کرد

نمایندگی بنیاد "بخشش" در مشهد مقدس آغاز به کار کرد.

نمایندگی بنیاد "بخشش" در ارومیه آغاز به کار کرد

نمایندگی بنیاد "بخشش" در ارومیه آغاز به کار کرد.

پنجمین شماره گاهنامه "آوای بخشش" منتشر شد

پنجمین شماره گاهنامه "آوای بخشش" منتشر شد