پنجمین شماره گاهنامه "آوای بخشش" منتشر شد

پنجمین شماره گاهنامه "آوای بخشش" منتشر شد

نشست هم اندیشی نخبگان و خیرین سیستان و بلوچستان

نشست هم اندیشی نخبگان، کارآفرینان و خیرین سیستان و بلوچستانى تهران، به همت انجمن فرهنگی سیستان و بلوچستانی هاى مقیم مرکز در خرداد ماه سال جاری برگزار گردید.