"آوای بخشش 1" منتشر شد.

“آوای بخشش 1” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی "بخشش"  اولین شماره گاهنامه بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء(بخشش) ویژه فصل زمستان با عنوان "آوای بخشش"منتشر شد.
نشست اعضاء هیأت امناء "بخشش" با رئیس و مدیران هیأت امناء صرفه جویی ارزی

نشست اعضاء هیأت امناء “بخشش” با رئیس و مدیران هیأت امناء صرفه جویی ارزی

دکتر قریب، رئیس هیأت امناء صرفه جویی ارزی: "بخشش" می­تواند در موضوع تأمین و نظارت بر قطعات و حمایت­های پس از کاشت به هیأت امناء کمک نماید.
برگزاری اولین نشست متخصصین و مشاوران ژنتیک مراکز کاشت حلزونی کشور
"بخش مشاوره ژنتیک" مرکز همدان آغاز بکار می کند.

“بخش مشاوره ژنتیک” مرکز همدان آغاز بکار می کند.

همزمان با میلاد رسول مکرم اسلام(ص) "بخش مشاوره ژنتیک" مرکز همدان آغاز بکار می کند.
نشست هماهنگی در خصوص موضوع "پیشگیری" در کرمان

نشست هماهنگی در خصوص موضوع “پیشگیری” در کرمان

در نشست تخصصی پیشگیری ژنتیک مرکز کاشت حلزونی جنوب شرق کشور   تصمیم گیری شد: آغاز بکار " بخش مشاوره ژنتیک" مرکز کاشت حلزونی استان کرمان 
راه اندازی بخش "ژنتیک" مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان

راه اندازی بخش “ژنتیک” مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان

مرکز کاشت حلزونی استان اصفهان هشتمین مرکز ی است که " بخش مشاوره ژنتیک ناشنوایی" خود را از 15 آبان ماه راه اندازی می نماید.
نشست هماهنگی در خصوص موضوع "پیشگیری" در تبریز

نشست هماهنگی در خصوص موضوع “پیشگیری” در تبریز

نشست هماهنگی در خصوص موضوع "پیشگیری" در تبریز برگزار شد. با حضور مسئولین مرکز کاشت آذربایجان شرقی و متخصصین حوزه " ژنتیک" استان  و مدیران بنیاد " بخشش"، ششمین " نشست هماهنگی مربوط به پیشگیری" در مرکز کاشت حلزونی مذکور برگزار گردید.
نشست کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی

نشست کمیته راهبردی ژنتیک ناشنوایی

نخستین نشست تخصصی " کمیته راهبردی ژنیتک ناشنوایی" با حضور متخصصین امر ژنتیک در دفتر بنیاد " بخشش" برگزار شد.